El projecte

ORIGEN

Viu la muntanya és un projecte que neix el 2015. L'objectiu inicial i principal, que encara sustentem i el qual es va erigir el projecte era el fet de transmetre la passió i l'amor a la muntanya a qualsevol de les edats en etapes educatives.

El vot inicial del projecte va ser un improvisat campus d'estiu de muntanya per fomentar, entre els més joves, la descoberta de l'entorn de Mataró i d'Argentona. Amb 8 nens i nenes per setmana amb edats compreses entre 7 i 15 anys es va fer, el 2015, el primer estiu. D'aleshores ençà, ja portem sis edicions movent més de 50 nens i nenes per setmana i amb un estil únic que apassiona als nostres participants.

En aquest punt es planteja el primer dubte, com podem fer arribar aquesta passió per la muntanya i els nostres entorns durant tot l'any. I és en aquest moment on neix Viu la muntanya: un projecte interdisciplinari i transversal que vol fer arribar els coneixements que tenim en el medi natural a escoles de primària, instituts, cicles formatius, extraescolars i tots aquells que vulguin descobrir el meravellós entorn que ens envolta en el Baix Maresme.

CREACIÓ I DESENVOLUPAMENT

L'eix principal de Viu la muntanya és la descoberta de l'entorn des d'una perspectiva individual. La creació de Viu la muntanya té una vessant d'auto coneixença d'un mateix en un entorn poc controlat per la majoria dels participants de les activitats. La natura és sinònim de llibertat, d'exploració i aventura. Això significa que, a partir d'un mateix i amb l'ajuda de companys de viatge, pugui reconèixer, resoldre, aprendre, decidir i executar accions en el medi natural amb total seguretat sense cap risc de pèrdua o fracàs.

Reconèixer allò que l'envolta i com desenvolupar-se en l'entorn.

Aprendre i equivocar-se tot jugant amb la natura per poder fer que les decisions preses tinguin més solidesa.

Decidir el camí correcte per tirar endavant els objectius plantejats.

Executar accions correctes que et portin al destí escollit.

En aquests quatre pilars fonamentals es sustenta la filosofia del projecte. Simplement s'ofereixen alternatives lúdico-educatives per tots aquells individus, entitats, associacions, escoles, instituts,... per crear un coneixement del medi natural de la manera més integral possible.


COM TREBALLEM

L'objectiu principal dels nostres professionals a l'hora de treballar amb els participant de qualsevol de les activitats que es troben dins el projecte és la d'acompanyar. Tots els professionals que participen en les activitats proposades tenen un coneixement ampli de les zones naturals on es desenvolupen les activitats, això ens permet el luxe de poder acompanyar als participants que desenvolupin l'activitat i rectificar-los o aconsellar-los quan les decisions preses no són les més adequades.

Des de Viu la muntanya es té molt clar que la nostra missió és transmetre l'amor, el respecte i la cura per la natura però també som conscients de la perillositat d'aquest entorn. Per aquest motiu, els professionals que s'involucren en el projecte tenen clar que sempre han d'estar amb el grup reduït que els pertoca i guiar-los per aquest camí de coneixement natural.