Cursa tecnològica natural

EN QUÈ CONSISTEIX

Ens trobem davant una activitat que funciona molt bé si el que es busca és un treball curricular interdisciplinar. Si es volen treballar diferents matèries dins d'un mateix contingut aquesta sortida és la més idònia.

La base principal de l'activitat es centra en l'orientació on, a través d'un mapa, els alumnes hauran d'orientar-se i trobar diferents punts físics. A cada un dels punts exposats en el mapa d'orientació es trobaran penjat, en comptes d'una fita d'orientació típica, un codi QR. Dins d'aquest codi QR que hauran d'escanejar amb el telèfon mòbil hi haurà una pregunta, qüestió o enigma que hauran de resoldre.

COM HO FEM

Els alumnes faran grups de 3 a 5 persones. Els grups es poden fer des del mateix centre o es poden fer en el lloc de trobada. A l'hora d'iniciar l'activitat cada grup rebrà un mapa, que serà donat pel monitor responsable del grup, on s'especificaran els punts que han de trobar. Les sortides seran esglaonades cada 4 minuts i l'objectiu és que els alumnes trobin el màxim nombre de codis QR possibles i sàpiguen averiguar-ne les respostes o enigmes que hi continguin.

ADAPTACIÓ DE LA INFORMACIÓ

El fet de la creació de codis QR t'obre un ventall enorme. Depenent del curs que es vulgui presentar a l'activitat es poden fer diferents codis QR. Si es vol treballar de manera interdisciplinar en algunes matèries en concret i es volen treballar continguts específics, sempre pots col·locar preguntes i enigmes que parlin sobre el tema en qüestió.

També hi ha la possibilitat de realitzar curses de codis QR estàndard com a cohesió de grup amb preguntes on es treballa, principalment, el treball en equip per resoldre el problema que s'amaga darrere el codi.