Presentació

ACTIVITATS

Obrim l'oportunitat de realitzar sortides en casals d'estiu i esportius que vulguin gaudir d'un entorn natural immillorable per tal d'ajudar al desenvolupament integral dels participants. Són activitats estructurades però adaptables a les necessitats del grup i totes les activitats van regides pel sota control del coneixement del medi on es treballa. Cada una de les dues opcions que oferim es poden emmarcar dins d'un nivell educatiu integral i formen part d'unaprenantatge complet del participant dins el medi natural.

Les diferents activitats que proposem, i que estan explicades amb més detall a les pàgines pertinents, són les següents:

Les dues activitats es basen sobre els mateixos principis: la orientació. A partir d'una mapa topogràfic han d'orientar-se per tal d'aconseguir localitzar totes les fites, reptes o enigmes que han de resoldre.

A QUI VAN DIRIGIDES

Les següents activitats van enfocades dins del Cicle Mitjà i Superior d'Educació Primària i, sobretot, dins l'etapa de l'Educació Secundària Obligatòria on es fa més palesa, dins el currÍculum escolar, l'orientació dins els continguts a treballar durant el curs.

També obrim l'oportunitat de realitzar aquesta activitat enfocada amb el que coneixem com a "Team Building" o activitat centrada en la cohesió i coneixença del grup de treballadors que la practiquen, o sigui, els mestres del centre.

Si enfoquem l'activitat per un grup d'alumnes, els reptes van enfocats a una pedagogia curricular. I si els participants són un equip docent, els reptes estan encarats en la construcció d'un equip sòlid, compromès i amb confiança els uns amb els altres, el que coneixem avui dia com a "Team building".

COM HO PODEM TREBALLAR

El punt de partida inicial a l'hora de participar en alguna de les tres possibles sortides és la de treballar l'orientació prèviament a l'activitat. Cada una de les tres possibles sortides poden formar part d'una Unitat didàctica d'orientació o poden ser una sortida aïllada com a objectiu la transmissió i pràctica de l'activitat física manifestada de manera lúdica.

Dues de les sortides com són el cas de la Cursa d'orientació tecnològica i la Cursa d'Orientació s'engloben dins els continguts del currículum vigent d'Educació Secundària Obligatòria, per tan, pot ser una bona manera de finalitzar el treball d'orientació dins l'aula amb una sortida de forma real i en espais desconeguts. Pel que fa a la sortida de MountainEscape room té una vessant més lúdica.

COM FUNCIONEM

A partir del número de participants en la sortida es fan grups de 4-5 alumnes. Cada grup disposa de dos mapes topogràfics amb tota la informació necessària per completar el repte a assolir depenent de la sortida escollida. Es fan sortides esglaonades cada 5 minuts. Dins de cada un dels grups s'incorpora un monitor o monitora coneixedor del terreny que els ajuda en casos excepcionals o de primera necessitat (pèrdues, desorientació, límits temporals,...).

La durada de l'activitat va depenent del número d'assistents però acostumen a durar entre 3 i 4 hores aproximadament.

ON REALITZAREM L'ACTIVITAT

La cursa d'orientació original va ser creada als entorns naturals de la població d'Argentona. Argentona ofereix un entorn natural espectacular, amb el Castell de Burriac com a teló de fons, que sens dubte enriquirà l'experiència dels participants. 

Tot i així, gràcies als coneixements en la manipulació, descàrrega i ús de mapes, Viu la muntanya ofereix a tots aquells casals d'estiu interessats, el fet de poder desplaçar-se al lloc natural més proper per poder fer la cursa d'orientació. No obstant, és molt recomanable que el casal d'estiu en qüestió estigui proper a un entorn natural ja que la cursa d'orientació sempre tindrà com a punt d'inici i final el medi natural.