Cursa d'orientació

COM FUNCIONA

Mitjançant un mapa topogràfic de la zona determinada (intentant centralitzar el punt de trobada a la Font Picant d'Argentona però és adaptable a qualsevol poble on hi hagi accés a muntanya) es dispersen un número concret de fites. En el mateix mapa estàn marcades totes les fites i, en grups d'entre 6 i 10 participantsi un mapa per grup han d'organitzar-se i trobar el major nombre de fites possibles dins el temps determintat per l'activitat. Cada una de les fites té penjada una pinça amb unes formes diferents, les quals s'han d'anar marcant en el full de marcatge. 

Aquesta cursa d'orientació pot estar marcada per un caire competitiu entre els mateixos grups que, si agafa aquesta vessant, els grups seran més reduïts, o per un caire més cooperatiu on un grup major d'alumnes ha de coordinar-se entre ells per trobar totes les fites. Les sortides seran de forma esglaonada on sortiran els grups cada 4 minuts.

Dins de cada grup hi haurà un monitor o monitora de suport aportat per l'organització que els ajudarà a resoldre dubtes d'orientació. La durada aproximada de l'activitat és de 3-4 hores depenent del número total de participants.