Curs de premonitor de lleure

INFORMACIÓ GENERAL

Es presenta la primera edició del curs de premonitors de lleure enfocat al medi natural. En la següent formació s'ensenyaran les nocions bàsiques del monitoratge en el lleure, amb la peculiaritat d'enfocar tots els continguts en aprenentatges dins el medi natural.

Tota la formació tindrà un caire cooperatiu basat en aprenentatge significatiu i casos pràctics reals a resoldre. La formació els donarà les bases per anar entenent la feina de monitor de lleure en el medi natural i els/les ajudarà a assolir amb més facilitat el títol de monitor de lleure impartit a l'edat dels 18 anys.

La formació tindrà una base teòrica consolidada per tal que els alumnes puguin desenvolupar la base pràctica a realitzar, la qual es farà a la sortida amb pernocta a Ribes de Freser. Allà, els premonitors de lleure realitzaran les activitats que ells mateixos han planificat prèviament, amb el grup de mitjan del mateix Campus d'estiu de Muntanya.

Des de Viu la muntanya obrim aquesta novedosa possibilitat d'enfoncar el monitoratge de lleure en el medi natural amb una continuitat cap a l'obtenció del títol de monitor de lleure en el medi natural que s'impartirà a la mateixa entitat.

El fet de realitzar el curs de premonitors de lleure en el medi natural en el nostre centre fa que, quan els participants vulguin obtenir el títol de monitor de lleure amb nosaltres, se'ls fàcilitarà en la major mesura possible l'experiència obtinguda durant els cursos de premonitor (en les fases de les 160h de la part pràctica i les 120h de la part teòrica).

Al final del curs, si aquest és superat i fa les feines corresponents, se'ls dotarà d'un diploma conforme han aprovat.

OBJECTIUS

BLOC D'AUTONOMIA I INICIATIVA PERSONAL

 • Aprendre a moure's pel medi natural mitjançant mapes cartogràfics, ús de la brúixola i de les referencies a la natura com també la interpretació de la meteorologia i el seguiment de rutes específiques.

 • Saber empatitzar en situacions en altres persones implicades que formin el tan el grup de treball com el grup a treballar.

BLOC DE DESENVOLUPAMENT D'ACTIVITATS EN EL MEDI NATURAL

 • Desenvolupar activitats segures, incluint pernoctes i muntatge de sortides, dins el medi natural.

 • Practicar tot el desenvolupat en les sessions de forma real.

 • Detectar, corregir i millorar els errors trobats en la part pràctica per la millora de les activitats futures.

BLOC DE SEGURETAT I PREVENCIÓ D'ACCIDENTS

 • Aprendre les nocions de seguretat i desenvolupament en el medi natural.

 • Aplicar les normatives bàsiques de seguretat en el món de l'escalada, com aprendre les nocions bàsiques dels nussos, equipament necessari i muntatge de reunións.

BLOC DE LEGALITAT I NORMATIVA BÀSICA EN L'EDUCACIÓ EN EL LLEURE

 • Entendre i comprendre la normativa i el funcionament del monitoratge de lleure en el medi natural.

 • Cuidar i preservar el medi natural provocant el menor impacte en la realització de les nostres activitats.

CONTINGUTS

 • Desenvolupar-se de forma eficaç i autònoma en un entorn que pot arribar a ser hostil en algunes ocasions.

 • Formació de grups reduits per el correcte desenvolupament de les activitats realitzades al medi natural.

 • Preparació i execució de sortides d'un dia a la muntanya portant grups de joves i infants.

 • Resolució de casos pràctics reals trobats al medi natural de forma cooperativa i consensuada en petits grups.

 • Introducció a la normativa bàsica del monitoratge de lleure on s'aprendrà la legalitat, les ràtios i la correcte disposició del monitor de lleure fora d'un espai controlat.

 • Desenvolupament de tècniques bàsiques d'escalada, nusos i reunions com l'aprenentatge del material necessari i la seguretat en l'escalada esportiva.

 • Creació i aprenentatge en la realització d'una acampada de tres dies amb pernocta, alimentació, material necessari, rutes a fer, seguretat i guiatge per grups de joves.

 • Planificació, programació i realització de fitxes d'activitats, tipologies de grup i formes de treballar dinàmiques

 • Transmisió de valors i estima del medi on es desenvolupen les activitats.

 • Importància de la biodiversitat natural que ens envolta per el correcte aprenentatge, tan individual com col·lectiu, com transmisiu a totes les persones afectades.